ته دیگ سیب زمینی

بزرگی می گفت:سیب زمینی هم هستی،ته دیگش باش!

مگه اینکه یه نیروی مخالف بهمون وارد بشه

/ بازدید : ۱۷۱

من کلی براش توضیح دادم که طبق قانون لختی ما با این سرعت به سمت بدبختی پیش میریم و اونا یکی یکی قله های زندگیشونو فتح میکنن.اما نخواست قبول کنه.

+خسته بودم از یه نیروی اطلاعات عملیاتی بودن که میره روی مین تا راه برای بقیه باز بشه و میدونه کارش تا جایی ادامه داره که تیکه تیکه های بدنش توی هوا پخش بشه.قبل از عملیات می میره و حتی لذت پیروزی رو هم نمی چشه.

نویسنده : وجوج جیم ۷ نظر ۲ لایک:) |

چیزیت به «آدم» میخوره؟

/ بازدید : ۱۰۲

 

من خیلی کارها کردم و برایشان دلیل منطقی نداشتم اما چون پای قلبم و چشمم وسط بود بعد از آن چیزی را نشنیدم و ندیدم.

 

همه فکر می کنند من هنوز به بلوغ عاطفی نرسیدم که به اجناس مذکر احساس«وااای اون به من نگاه کرد.پس دوسم داره...منم دوستش دارم!» ندارم.اما چه کسی آنقدر نزدیک است که رد نگاه مرا ببیند؟من عاشق معمولی ترین لباس ها،خانه ها،آدم ها و کار ها می شوم و می توانم زیبا ببینمشان.معمولی ترین دوست ها از آن من هستند.قیافه و وضع مالیشان معمولی و روابط عشقیشان رو به افول است!رشته درسی و وضعیت تحصیلی معمولی ای هم دارم که کلا حسابم نمی کنند.در دور دست هم یک آدم معمولی را دوست دارم که یعنی کلا رابطه ای نیست که بخواهد معمولی باشد.یک لباس های جواد(ت)ی هم می پوشم که گشت ارشاد از دور که مرا می بیند نیروهایش را جمع می کند و ارشادشان می کند!

اما در همه موارد شک ندارم که ثابت قدم هستم!چون تمام مواردی را که در انتخاب خودم بوده اند با وسواس بسیار و با اتکا بر نیروی «ببین دلت چی میگه» برگزیده ام!بنابراین توی این دنیا بیشتر از هر چیزی به راهی که دارم در آن می روم ایمان دارم.ایمان به نیرویی که مختص معمولی ترین هاست:)))

 

 

 

برای وجوج،دلتنگ این روز هایم:)

 

 
نویسنده : وجوج جیم ۵ نظر ۲ لایک:) |
About Me
اگه کفگیرتون خورد ته دیگ...غصه نخورین چون بهترین قسمت یه قابلمه ته دیگشه.با ته دیگای زندگیتون حال کنید.مشکلات زمینی...ته دیگای سیب زمینی بهمون تحویل میدن...هرچقدر سخت تر باشن ته دیگامون برشته ترن
پیوند های روزانه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان